My Account

Program of the MET conference 2023

Times are stated in GMT / UTC +1 time zone (Prague, Czechia). Link to the time converter HERE.

%MET_PRAGUE_TIME%

SATURDAY

 • 09:00 – 11:50 Kay Laurence: Does This Benefit the Dog?
 • 11:50 – 11:55 Bonus video
 • 11:55 – 12:30 Pause (35 minutes)
 • 12:30 – 14:40 Eliška Pavetta Šuhaj: Canine enrichment
 • 14:40 – 15:00 Pause (20 minutes)
 • 15:00 – 18:00 Lenka Blachová: Dog Meeting Etiquette
 • 18:00 – 18:15 Pause (15 minutes)
 • 18:15 – 20:15 Leslie McDevitt: “Look at That” and “LATTE”: Counter Conditioning Games to build Confidence

SUNDAY

 • 09:00 – 11:00 Kay Laurence: Management of training / Cue Technology
 • 11:00 – 12:00 Pause (1 hour)
 • 12:00 – 14:30 Ádám Miklósi: Social Hierarchy and Dominance in Dogs
 • 14:30 – 15:00 Pause (30 minutes)
 • 15:00 – 17:00 Leslie McDevitt: The Power of the Pattern: Pattern Games in Control Unleashed
 • 17:00 – 17:30 Pause (30 minutes)
 • 17:30 – 20:10 Bob Bailey: A Brief History of Animal Training from the Perspective of Dr. Robert E. (Bob) Bailey
 • 20:10 – 20:20 Final word and information about the headliner of the MET 2024

Program MET konference 2023

SOBOTA 

 • 9:00 – 11:50 Kay Laurence: Je to pro psa přínos?
 • 11:50 – 11:55 Přehrání bonusového videa
 • 11:55- 12:30 Přestávka (35 minut)
 • 12:30 – 14:40 Eliška Pavetta Šuhaj: Enrichment pro psy
 • 14:40 – 15:00 Přestávka (20 minut)
 • 15:00 – 18:00 Lenka Blachová: Etiketa psího setkávání
 • 18:00 – 18:15 Přestávka (15 minut)
 • 18:15 – 20:15 Leslie McDevitt: Podívej se na“ a „LATTE“. Kontrapodmiňovací hry pro posílení sebedůvěry

NEDĚLE

 • 9:00 – 11:00 Kay Laurence: Management nebo trénink a poté Technologie signálu (Cue technology)
 • 11:00 – 12:00 Přestávka (1 hodina)
 • 12:00 – 14:30 Ádám Miklósi: Sociální hierarchie a dominance u psů
 • 14:30 – 15:00 Přestávka (30 minut)
 • 15:00 – 17:00 Leslie McDevitt: Síla “Pattern games”
 • 17:00 – 17:30 Přestávka (30 minut)
 • 17:30 – 20:10 Bob Bailey: Stručná historie výcviku zvířat z pohledu Dr. Roberta E. Baileyho
 • 20:10 – 20:20 Závěrečné slovo a představení hlavního řečníka MET 2024